• Kasutustingimused

Registreerides või logides sisse Uitama mobiilirakendusse, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi: tingimused), nõustud tingimustega ning kohustud neid täitma. Tingimused kehtivad kõikide mobiilirakenduse kasutajaks registreerinud isikute ja rakenduse haldaja Loovkulg OÜ vahel tekkivate õigussuhete kohta.

1. Mõisted

1.1. Teenusepakkuja – Loovkulg OÜ (reg. kood: 16714822), asukoha aadressiga Lilleherne tee 30, Tallinn 11914, kontakt: info@uitama.ee

1.2. Mobiilirakendus – Uitama, mis kuulub Loovkulg OÜ-le.

1.3. Teenused – Uitama mobiilirakenduse poolt pakutavad teenused.

1.4. Tingimused – tingimused, mille alusel osutab Loovkulg OÜ kasutajatele teenuseid.

1.5. Kasutajad – mobiilirakendusse kasutajakonto loonud inimesed.

2. Üldtingimused

2.1. Loovkulg OÜ annab kasutajatele kasutamiseks mobiilirakenduse, mille vahendusel on võimalik otsida, filtreerida ja salvestada lastesõbralikke matkaradu ning määrata oma asukohta kaardil. Asukohaandmete kasutamise kaudu arvutatakse välja sõiduaja kaugus sobilikele radadele ning määratakse kasutaja asukoht navigeerimisel.

2.2. Kui kasutaja logib sisse Facebooki, Google või Apple ID kaudu, annab ta mobiilirakendusele ligipääsu teatavatele kontoga seotud andmetele. Täiendavat teavet selle kohta, milliseid andmeid Loovkulg OÜ kogub ja kasutab, leiab meie privaatsuspoliitikast.

2.3. Kasutaja vastutab oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest ning kasutaja on ainuisikuliselt vastutav kõigi tegevuste eest, mida tema andmeid kasutades tehakse.

3. Vastutus

3.1 Teenusepakkuja ei anna mingeid garantiisid ega vastuta mobiilirakenduses esitatud informatsiooni täpsuse ega õigsuse eest.

3.2 Loovkulg OÜ ei võta vastutust teenuse kasutamisel aset leidnud vigastuste, surma, varalise kahju ja muu võimaliku ohu eest.

4. Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus:

4.1.1. luua konto;

4.1.2. teha mobiilirakenduses kõiki Loovkulg OÜ poolt võimaldatud toiminguid omal vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja tingimustega;

4.1.3. tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui kasutaja ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, arvestatakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega.

4.2. Kasutaja kohustub:

4.2.1. mitte kasutama mobiilirakendust ebaseaduslikeks toimingu(te)ks või pettus(t)eks;

4.2.2. esitama mobiilirakenduse kasutamisel täielikult tõest informatsiooni;

4.2.3. mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;

4.2.4 kasutama mobiilirakendust selleks ettenähtud otstarbel;

5. Teenusepakkuja õigused ja kohustused

5.1 Loovkulg OÜ-l on õigus sulgeda ebasobivalt käitunud kasutajate kontod.

5.2 Loovkulg OÜ jätab endale õiguse muuta ja modereerida mobiilirakendusse lisatud sisu, asukohti ja pilte.

5.3 Uitama äpp soovib pakkuda oma liikmetele lugupidavat suhtluskogemust, mistõttu on teenusepakkujal õigus ära kustutada kõik ebaviisakad või vaenu õhutavad kommentaarid. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi kasutaja käitumise eest teenust kasutades.

5.4 Loovkulg OÜ võib käesolevas tingimustes ja teenuses muudatusi teha. Võime seda teha erinevatel põhjustel, sh seoses seadusemuudatuste, uute funktsioonide või muutunud äripraktikatega. Nende tingimuste kõige värskem versioon postitatakse mobiilirakenduse seadete lehele.

Soovitame ise regulaarselt värskeima versiooniga tutvuda.

6. Autoriõigus

6.1 Kui pole märgitud teisiti, on kogu rakenduse sisu autoriõiguste valdaja Loovkulg OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Loovkulg OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele rakendusele viitav link.

Uuendatud: 26.07.2023