• Privaatsuspoliitika

Uitama teenust pakub Loovkulg OÜ. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume ning kuidas neid kasutame ja säilitame. Privaatsuspoliitika kohta tekkivad küsimused palume esitada e-posti aadressil info@uitama.ee.

Uitama kogub sinu andmeid, sealhulgas andmeid, mis sind otseselt või kaudselt identifitseerivad. Milliseid isikuandmeid kogume ja miks:

 • Kogume üldiseid kontoandmeid, näiteks sinu nimi, e-posti aadress ja pilt, mis annavad ligipääsu meie teenusele.
 • Kasutame sinu kontaktandmeid, et saaksime vastata sinu päringutele ja kommentaaridele ning saata sulle rakenduse kohta uut teavet. Kui sa ei soovi oma e-posti aadressile uuendusi saada, võid selle alati rakenduse seadetest välja lülitada.

Lisaks töötleme sinu asukohaandmeid meie teenuse kasutamisel. Jälgime sinu seadme asukohta, et arvutada välja sobilike matkradade sõiduaja pikkust sinu asukohast sõltuvalt.

Kui oled alustanud matkarajal navigeerimist, vajutades nuppu “Navigeeri”, kuni oled jalutuskäigu lõpetanud.

Kui soovid seadme asukoha jälgimise lõpetada, ei saa saa neid teenuseid kasutada.

Kiiremaks vigade leidmiseks ja parandamiseks kogume infot ka sinu telefoni mudeli ja operatsioonisüsteemi kohta.

Uitama võimaldab sul oma konto registreerida ja rakendusse sisse logida kasutades sinu loodud kontosid koos kolmandate osapoolte teenustega Facebook, Apple ja Google (edaspidi „kolmanda osapoole kontod”). Logides teenusesse sisse kolmanda osapoole konto kaudu, kogume andmeid, millele oled varasemalt ligipääsu andnud (sinu nimi, e-posti aadress, profiilipilt, Facebooki profiili URL (võrguaadress)). Neid andmeid kogub kolmanda osapoole teenuspakkuja ja andmed jagatakse Uitamale vastavalt nende privaatsuspoliitikale. Nende allikate poolt jagatud andmeid saad reguleerida, kasutades oma kolmanda osapoole kontol olevaid privaatsussätteid.

Uitama kasutab kogutud ja saadud andmeid vastavalt allpool kirjeldatule.

Teenuse osutamiseks

Kasutame saadud ja kogutud andmeid teenuse osutamiseks, sealhulgas pakkudes sulle võimalust

 • leida sinu asukohast sõltuvalt lähedalolevaid sobilikke radu lastega uitamiseks
 • määrata oma asukohta kaardil
 • sinu lemmikradade salvestamiseks

Sinuga suhtlemiseks

 • Kasutame kogutud andmeid, et vastata sinu päringutele ja kommentaaridele.

Me ei müü sinu isikuandmeid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Loovkulg OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Loovkulg OÜ kasutajale teenuseid.

Kasutame kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi
 • IT teenuseid meie keskkonna töös hoidmiseks, majutamiseks ja haldamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on kohalduva õiguse kohaselt nõutud (nt õiguskaitseasutused) või kui see on vajalik Loovkulg OÜ õigustatud huvides oma õiguste kaitseks (nt õigusnõustajad).

Sinu õigused

Kui soovid tutvuda oma isikuandmetega või oma isikuandmeid parandada, esita palun vastav taotlus kirjalikult info@uitama.ee

Lisaks isikuandmete parandamise või neile ligipääsemise õigusele on sul ka:

 • õigus antud nõusolekuid tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust ega mõjuta sinu isikuandmete töötlemist muudel õiguslikel alustel (mis ei tugine sinu nõusolekule).
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist või taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
 • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist näiteks siis, kui neid on ebaseaduslikult töödeldud või kui töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust.
 • õigus pöörduda oma isikuandmetega seotud õiguste kaitseks järelevalveasutuse poole, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame sinu isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, või nii kaua, kui seaduse järgi nõutav. Üldiselt tähendab see, et säilitame sinu isikuandmeid kuni konto kustutamiseni.

Kui meil puudub jätkuv seaduslik alus ja eesmärk sinu isikuandmeid töödelda, siis me kustutame andmed.

Konto ja andmete kustutamine

Sa saad oma konto igal ajal kustutada. Konto kustutamiseks vajuta mobiilirakenduses “Kustuta konto” nuppu. Peale konto kustutamist kustutatakse sinu isikuandmed jäädavalt meie süsteemidest.

Privaatsuspoliitika teave

Loovkulg OÜ jätab endale õiguse oma privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Palun vaata see aeg-ajalt uuesti üle.

Uuendatud 26.07.2023